Chlumčany a Hradčany pro děti a mládež

Nepřestáváme investovat správným směrem!

Obec Chlumčany investovala v uplynulých čtyřech letech stovky tisíc korun do drobných i větších projektů podporujících venkovní herní aktivity dětí a mládeže. Částečně tak byl splacen dluh z předešlých období, kdy této formě podpory našim nejmladším spoluobčanům nebyla věnována žádná pozornost.

Povedeným počinem v této oblasti je rozsáhlý herní a relaxační prostor v centru Nového Sídliště. Odvážná byla moderní realizace pumptrackové dráhy v blízkosti barokní kaple. Návštěvnost tohoto zařízení četnými rodinami i z okolních obcí nám dává podporu k dalším takovým krokům.

Okamžitou oblibu si získal prolézací hrad na náměstí a své příznivce má i fyzicky náročnější workoutový prostor na louce za Novým Sídlištěm. V těchto místech má vedení obce naplánováno vybudovat také univerzální herní plochu pro míčové sporty. S tímto nápadem přišlo několik mladých rodin ze samotného sídliště, a i zde věříme v okamžitou vytíženost a oblibu.

Pro procházky rodičů s kočárky a s nejmenšími ratolestmi bude jistě příjemný nově zbudovaný procházkový okruh vznikajícím parkem pod chlumčanskou kaplí. Zde nás mlatový chodník přivede do dřevěného altánu, který bude poskytovat příjemné zastíněné posezení. Chybět nebude informační text k historii místa.

Na Hradčanech se podařila přeměna vodní nádrže a instalace herních prvků pro děti a mládež.

Samostatnou kapitolou je ve výčtu těchto realizací právě budované fotbalové hřiště s umělým povrchem. Tímto se v Chlumčanech konečně podařilo odstartovat projekt rozsáhlé a zásadní obnovy sportovního areálu.

                                                                                      SNK Pro rozvoj obce Chlumčany

                                                                                                  Stanislav Dvořák
radní obce