Volební program 2022-2026

1. INVESTICE
dokončení rozběhlých investičních akcí
a) rekonstrukce sítí v Novém Sídlišti a následná realizace ulice, chodníků a parkovišť
MÁME VYPROJEKTOVÁNO!
ČEKÁME NA STAVEBNÍ POVOLENÍ.
b) rozšíření mateřské školy v budově bývalého obecního úřadu
NOVÁ DVĚ ODDĚLENÍ.
ČEKÁME NA STAVEBNÍ POVOLENÍ.
c) rekonstrukce kulturního domu
POKRAČUJEME V REKONSTRUKCI SÁLU, RESTAURACE A OKOLÍ KULTURNÍHO DOMU.
ČEKÁME NA STAVEBNÍ POVOLENÍ.
d) pokračování v obnově sportovního areálu – tribuna se zázemím pro sportovce, dráha pro in-line bruslení, amfiteátr pro kulturní akce
PLNÍME DLOUHODOBÉ PŘEDSTAVY VŠECH NAŠICH SPORTOVCŮ.
MÁME VYPROJEKTOVÁNO!
e) rekonstrukce ulic Na Výsluní, Svatopluka Čecha, K Rokličkám
ÚPRAVA PROJEKTU NA ŽÁDOST OBČANŮ!
STAVÍME! DOKONČENÍ DO KONCE ROKU 2023.
f) rekonstrukce staré budovy DPS
STAVÍME! DOKONČENÍ V KVĚTNU 2023
2. ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ
pokračovat v nastavené podpoře v oblasti třídění odpadů a zodpovědného odpadového hospodářství obce
a) úprava a rozšíření sběrných míst v obci – další krytá místa
b) nový sběrný dvůr a jeho efektivní časové využití
3. OSADA HRADČANY
pokračujeme v podpoře místních komunitních potřeb
a) projekční přípravy obnovy místní komunikace
b) víceúčelové sportovní hřiště
c) krytá kontejnerová stání
d) projektování revitalizace okolí hasičské zbrojnice
e) obnova a pohloubení obecní studny
4. KERAMIČKA
podpora komunitního setkávání
a) zahrada
b) venkovní cvičící prvky
5. OBECNÍ ZELEŇ
pokračovat v plánované obnově zeleně v obci a důsledně zlepšit údržbu veřejných ploch
a) park a procházkový okruh na Vrchu
b) chystáme další naučnou stezku
c) revitalizace rybníku „Ovčínská“ s možností vytvoření veřejné plovárny
6. KULTURA
pokračující podpora obnovy kulturně společenských akcí v obecním kulturním domě (kinosál, salonek, bar)
PODPORA SPOLKŮ A SPOLKOVÉ ČINNOSTI!
PRAVIDLA DOTACÍ SPOLKŮ A SDRUŽENÍ NASTAVENA!
NADÁLE DRŽÍME NÁVRAT KULTURY DO OBCE V PODOBĚ DIVADELNÍCH A FILMOVÝCH PŘEDSTAVENÍ A PODPORUJEME VEŘEJNÉ AKCE VŠECH SPOLKŮ!
7. INFORMACE
udržet a rozšířit nastavené standardy v informovanosti obyvatel
VYUŽÍVÁME VŠECH DOSTUPNÝCH NOVÝCH INFORMAČNÍCH KANÁLŮ!
STÁLE JE CO ZLEPŠOVAT.
8. VÝHLED PROJEKTŮ A CÍLŮ 2023–2030
v průběhu realizovaných investičních akcí důsledná příprava nových projektů
a) proluka u náměstí
PARKOVÉ ŘEŠENÍ PROSTORU ZA POMOCI ODBORNÍKŮ!
b) základní škola – návrh celkového ochlazení budovy a rekonstrukce interiérů
PŘIPRAVIT PROJEKT OBNOVY INTERIÉRŮ! OBNOVA ZÁZEMÍ PERSONÁLU ŠKOLY PŘINESE ZÁSADNÍ ZLEPŠENÍ PODMÍNEK VŠECH PRACOVNÍKŮ A ŽÁKŮ.
NESMÍ CHYBĚT REKONSTRUKCE TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY CELÉHO OBJEKTU!
c) hasičská zbrojnice Chlumčany – oprava střechy a rozšíření prostor dle povahy využití
PŘIPRAVÍME PROJEKT VENKOVNÍHO CVIČIŠTĚ „NA HRÁZI“ S ODPOVÍDAJÍCÍM ZÁZEMÍM A VYUŽITÍM FOTOVOLTAIKY!
d) oprava střechy budovy zdravotního střediska
VRÁTÍME NÁJEMNÍKŮM ZDRAVÉ BYDLENÍ!
e) energetická soběstačnost obecních budov
POSTUPNÉ PROJEKTOVÁNÍ A VYUŽITÍ DOSTUPNÝCH DOTACÍ!
9. DĚTI A MLÁDEŽ
vhodnými prvky pokračovat v podpoře venkovních herních aktivit
a) víceúčelové sportovní hřiště v Novém Sídlišti
JEDNODUCHÉ HŘIŠTĚ PRO VENKOVNÍ SPORTY!
b) přírodní herní prvky v lesoparku na Vrchu, venkovní cvičící prvky
NAŠIMI DALŠÍMI PROJEKTY V PODOBĚ RELAXAČNĚ SPORTOVNÍCH PRVKŮ SE DĚTI A MLÁDEŽ VRACEJÍ DO VEŘEJNÉHO PROSTORU OBCE A DO OKOLNÍ PŘÍRODY!
NADÁLE VYTRVÁME V TOMTO TRENDU!
10. BEZPEČNÝ POHYB V OBCI
pokračujeme v dopravně bezpečnostních opatřeních v obci
a) kruhový objezd na nám. Bohuslava Kašpara
b) chodník od zastávky u čtyřproudu
c) bezpečné přecházení ulice Komenského z ulice V Hořejkách
d) výstražné semafory na vjezdech do obce

REÁLNÉ CÍLE – REÁLNÉ PROJEKTY – REÁLNÉ FINANCOVÁNÍ