Nové ulice v Chlumčanech do několika měsíců

V tropických týdnech letošního léta bylo dokončeno výběrové řízení na generálního dodavatele díla a po uzavření smlouvy tak obec zahajuje rekonstrukce ulic NA VÝSLUNÍ, SVATOPLUKA ČECHA a K ROKLIČKÁM.

V celkovém nákladu 17 000 000,- se jedná o akci, která na poli chlumčanské dopravní infrastruktury nemá obdobu za opravdu mnoho předešlých let. Srovnatelnou akcí tohoto typu byla rekonstrukce ulice Dobřanské, dokončena před deseti roky. Dovedení aktuálního projektu k samotné realizaci je jedním z nejzásadnějších počinů stávajícího vedení obce.

ulice Svatopluka Čecha

Při samotném projektování bylo aktivně jednáno s občany dotčených nemovitostí a místo projekce opakovaně navštívil autor projektu Ing. Viktor Vaidiš. Doufejme tak společně, že práce budou probíhat v co možná nejvíce snesitelných podmínkách a ke spokojenosti obce a všech uživatelů.

Rekonstrukce zmiňovaných ulic se bude skládat ze tří stavebních fází o jednotlivých délkách obnovy: Svatopluka Čecha – 550,79 m, Na Výsluní – 320,46 m, K Rokličkám – 79,49 m.

Vzhledem k omezenému přístupu se bude jednat o náročnou stavbu především v nejužších partiích ulice Svatopluka Čecha. Rozumné řešení tak bude třeba předložit k objízdným trasám rekonstruovaných úseků.

Generálním dodavatelem prací je společnost STAVITELSTVÍ KAMÍNEK spol. s r. o.

Stanislav Dvořák
radní obce