Představujeme vizitky našich kandidátů

Představujeme vám vizitky našich kandidátů do voleb do zastupitelstva obce Chlumčany 23. a 24. září 2022. Zjistěte, kdo jsme, co chceme v obci dokázat a proč jdeme do voleb.

Mgr. Vladimíra Štejrová – kandidátka s číslem 1
55 let, starostka obce Chlumčany

Vyrostla jsem v Chlumčanech, vyrostly tady mé dvě dcery, teď tady žijí i moje vnoučata, a právě proto mám zájem, aby se v Chlumčanech dobře žilo. Vždy jsem pracovala s lidmi a pro lidi, i moje předchozí povolání učitelky bylo spíše posláním než zaměstnáním. Bylo by mi velkou ctí i nadále pracovat pro obec a rozvíjet ji ku prospěchu všech.


Stanislav Dušek – kandidát s číslem 2
43 let, podnikatel, místostarosta obce Chlumčany (neuvolněný pro výkon funkce)

S parnerkou vychováváme tři kluky a jsem stále sportovcem tělem i duší. Za uplynulé čtyři roky se nám s kolegy povedlo mnoho projektů dokončit, ale také některé pro jejich náročnost pouze rozpracovat! Máme plán, jak je dokončit! Stojím pevně za pokračováním rekonstrukcí kulturního domu, sportovního areálu, naplánovaných ulic a dalších menších projektů. Vše pro Chlumčany s reálným financováním. Stále mám spoustu energie, kterou chci Chlumčanům dát.


Ing. Markéta Vachlová – kandidátka s číslem 3
45 let, finanční manažer, členka rady obce

V Chlumčanech žiji od narození, vdávala jsem se v chlumčanské kapli a moje dcera navštěvuje v Chlumčanech základní školu. Naše rodina ráda cestuje a můžeme tedy porovnávat, co se nám kde líbí a co bychom si v Chlumčanech ještě přáli. Stále je co vylepšovat! Momentálně v obci působím jako zastupitelka, členka rady a předsedkyně finančního výrobu. Pracuji jako finanční manažer a jednatel výrobně-obchodní společnosti. Jsem ráda, že mohu stát u zrodu a realizace projektů, které naši obec posouvají dál, ať už v oblasti bezpečnosti, informovanosti nebo občanské vybavenosti.


Přemysl Krs – kandidát s číslem 4
36 let, jednatel, člen rady obce, předseda výboru pro osadu Hradčany

Jsem jednatel zahradnické a realizační firmy. Pracuji ve vedení obce jako člen rady obce Chlumčany a předseda osadního výboru pro Hradčany. Aktivně se podílím na činnosti SDH Hradčany. V dalších 4 letech se chci aktivně zapojit, jako dosud, a přispět ke splnění předkládaného volebního programu našeho sdružení pro obec Chlumčany a Hradčany.
Moje motto: Práce je to, co nikdo nechce dělat.“ — Tomáš Garrigue Masaryk


Stanislav Dvořák – kandidát s číslem 5
49 let, technik, člen rady obce

Práci na rozvoji obce a plnění potřeb spoluobčanů v Chlumčanech a na Hradčanech vnímám jako přirozené naplnění svých celoživotních zájmů a koníčků rodilého patriota. Své dvacetileté zkušenosti stavbyvedoucího se snažím využívat v roli radního obce a rád budu podporovat a rozvíjet projekty probíhající i projekty nové. 
Jsem tátou dvou dospívajících kluků a v řadě svých koníčků nejčastěji uvádím místní a regionální historii. Jsem autorem několika publikací, studií a novinových statí a v současné době pracuji na druhém autorském filmovém dokumentu k historii Chlumčan.


Ing. Pavel Lederbuch – kandidát s číslem 6
51 let, softwarový inženýr

Žiji se svojí rodinou v Chlumčanech již 16 let. Pracuji jako softwarový inženýr a poslední 4 roky pracuji také pro obec. Pomohl jsem vylepšit webové stránky, spravuji Facebookový profil obce, rozesílám zprávy Mobilním rozhlasem, pracuji také v kulturní komisi v kulturním domě a jsem členem kontrolního výboru.
Rozhodl jsem se kandidovat do zastupitelstva, abych mohl více uplatnit své dlouholeté zkušenosti ve prospěch obce. Chtěl bych pracovat na dlouhodobém rozvoji obce, abychom všichni občané viděli v obci svoji budoucnost a dobře se nám zde žilo.


Mgr. Martin Štaigl – kandidát s číslem 7
41 let, profesionální hasič

Již 16. rokem jsem profesionální hasič. Posledních 5 let se věnuji praktickému výcviku hasičů, kde předávám zkušenosti z výjezdu z předchozích let. Do zastupitelstva kandiduji proto, že současnému vedení obce naprosto důvěřuji a také abych mohl přispět místní jednotce ke zvýšení akceschopnosti a řešení některých hasičských otázek.


Ing. Tereza Regnerová – kandidátka s číslem 8
43 let, obchodní referentka, vedoucí kolektivu mladých hasičů

V Chlumčanech žiji 15 let. Pracuji jako obchodní referent v mezinárodní společnosti. Od roku 2018 jsem vedoucí mládeže sboru dobrovolných hasičů. Práce s dětmi mě velice baví. Ráda bych se věnovala dětem i nadále a rozvíjela jejich mimoškolní činnost. Líbí se mi, kam se Chlumčany posunuly za současného vedení a chtěla bych být při realizaci projektů, které má naše sdružení ve volebním programu.


Mgr. Lenka Vaňková – kandidátka s číslem 9
41 let, učitelka ZŠ

V Chlumčanech žiji 41 let. Jsem učitelkou 1. stupně na zdejší ZŠ a svoji práci mám velmi ráda. S manželem vychováváme dvě dcery. Mezi mé koníčky patří sport a procházky přírodou. Svou kandidaturou bych ráda přispěla k dalšímu rozvoji obce.
Moje motto: “ Chovej se k ostatním přesně tak, jak chceš, aby se oni chovali k tobě.“


Michal Němeček – kandidát s číslem 10
29 let, svářeč

Je mi 29 let a živím se jako svářeč nedaleko Chlumčan. Moje náplň života je má rodina, přátelé a koníčky, jako je fotbal a posilování.
Kandiduji proto, že pocházím z Chlumčan a žiji tu celý život. Chtěl bych se podílet na rozvoji naší vesnice, jak pro mladší tak starší generaci lidí. 


Bc. Jana Čubrová – kandidátka s číslem 11
57 let, učitelka a ředitelka MŠ

Jsem vdaná a mám jednu dospělou dceru. 39 let pracuji jako učitelka v mateřské škole a od roku 2017 jsem  také ředitelkou mateřské školy v Chlumčanech. Jako zastupitelka obce  jsem členkou komise pro občanské záležitosti. 


Mgr. Veronika Romová (roz. Šimánová) – kandidátka s číslem 12
34 let, učitelka 1. stupně ZŠ, maminka na mateřské

Když člověk něco chce, musí pro to také něco udělat. To je hlavní důvod, proč jsem se rozhodla kandidovat do zastupitelstva. Chci pokračovat v rozvoji Chlumčan, spoluutvářet z naší obce to nejlepší místo pro život. Já jsem tady doma téměř od narození a bude pro mě ctí a radostí pracovat pro náš společný domov, naše rodiče, děti, přátele.


Štěpánka Hrachová – kandidátka s číslem 13
47 let, vedoucí obchodního oddělení, zastupitelka obce

Již 12 let pracuji na pozici vedoucí obchodního oddělení ve společnosti B&BC a.s., která je významným výrobcem betonových stavebních prvků, transportbetonů a zpracovatelem betonářské výztuže.
Rozhodla jsem se znovu kandidovat, protože bych byla ráda, aby se v naší obci pokračovalo na rozpracovaných projektech. Osobně jsem se přesvědčila, že věci nejsou jen černé nebo bílé, jak náročné je získat např. dotaci, jaké procesy předcházejí připravovaným projektům, ale hlavně, že pokud se člověk opravdu zajímá, odpovědi dostane.
Na závěr bych ráda všechny, kteří mají otázky, nejasnosti, či pochybnosti, vyzvala – PTEJTE SE, zjistěte si informace, klidně přímo od paní starostky. Informujte se a až pak si udělejte vlastní úsudek.


Miloslav Švajcr – kandidát s číslem 14
40 let, živnostník

Chtěl bych podporovat rozvoj sportu pro děti a mládež v obci. Líbí se mi začínající obnova sportovní areálu.


Stanislav Doubek – kandidát s číslem 15
48 let, údržbář

Mám manželku a dvě dcery. Snažím se o to, aby se občanům Hradčan lépe žilo.
Moje motto je „Kdo chce, hledá způsob. Kdo nechce, hledá důvod.“