Nový odpočinkový altán v realizaci

Krásný dřevěný altán je v těchto dnech sestavován ve vznikajícím parku U sv. Anny pod chlumčanskou kaplí. Logicky tak bude doplňovat okruh s vycházkovým mlatovým chodníkem. Již nyní si můžeme představit jaké příjemné posezení bude stavba poskytovat v letních měsících.  Věříme, že si ji brzy oblíbí široká veřejnost, mladé rodiny, senioři, zájem jistě projeví děti ze školní družiny či mateřské školy.

V záplavě rozsáhlých investičních akcí v naší obci je správné informovat i o těchto drobnějších aktivitách. Jedná se o realizace, které spoluobčané většinou okamžitě ocení a které napomáhají okrášlovat a kultivovat veřejný prostor obce.

I těmito prvky současné vedení obce plní a i nadále hodlá plnit vytyčené cíle v dané oblasti.

Stanislav Dvořák, radní obce