Volební program 2018

VOLEBNÍ PROGRAM PRO OBDOBÍ 2018 – 2022

1. STÁVAJÍCÍ KULTURNÍ DŮM
– zásadně prosazujeme koupi tohoto zařízení a okamžité zahájení prací na jeho rekonstrukci na komplexní kulturní, sportovní, společenské a správní centrum
– zařízení musí obsahovat funkční restauraci s vyvařováním, rozšířený multifunkční sál využitelný pro sportovní i společenské akce
– prostory pro obecní úřad – kanceláře, obřadní síň, infocentrum
– zrekonstruovaný kinosál vybavit pro pořádání koncertů i zasedání obecního zastupitelstva.

2. STARÉ A NOVÉ SÍDLIŠTĚ
– dokončit zateplení bytových domů, především střech a soklů
– vypracovat projekt na nástavbu objektu č. 350, 351, 352, následně zahájit výstavbu s maximálním využitím dotačních titulů, prostory ve schodištích využít k instalaci výtahů a uvolněné byty přednostně nabízet imobilním občanům či seniorům
– v sídlišti pokračovat ve výstavbě zpevněných ploch pro parkování automobilů včetně parkoviště u tzv. zemědělské bytovky
– doplnit prostor mezi bytovými domy pevnými lavicemi a stoly pro sousedská posezení
– osadit vkusné přístřešky pro uložení popelnic a kontejnerů
– zahájit přístavbu Domu s pečovatelskou službou. Zpracovat projekt pro původní část, v případě zajištění dotací ji rekonstruovat.

3. HRADČANY
– realizace sportovně relaxačního prostoru s aktivními prvky a posezením na tzv. hořejším hřišti
– podpora veškerých společenských, kulturních a sportovních aktivit
– vypracovat a realizovat projekt na revitalizaci rybníku u lesa
– pravidelná setkání zastupitelů – DIALOG HRADČANY/CHLUMČANY.

4. SPORTOVNÍ AREÁL TJ KERAMIKA
– areál převést do majetku obce a vypracovat studii využití celého areálu s maximální účastí sportovců na její podobě
– zahájit stavbu jednotlivých objektů a sportovních ploch
– areál proměnit v nový sportovní a společenský prostor s důstojným sociálním zázemím pro sportovce i všechny návštěvníky.

5. SDH, SLUŽBY A SPOLKOVÁ ČINNOST
– pokračovat v modernizaci vybavení chlumčanských i hradčanských hasičů
– za aktivní účasti hasičů zpracovat projekt na využití nového dvorku za chlumčanskou hasičárnou a následně jej realizovat
– podpora služeb a spolkové činnosti v Chlumčanech a na Hradčanech. Chceme přednostně podporovat především ty složky, které prokazatelně pracují s mládeží a cíleně dotovat jejich aktivity
– zajistit obslužnost Hradčan a Keramičky zavážením obědů nebo potravin ve spolupráci s místními podnikateli (služby dotovat)
– v oblasti služeb zřídit pevné trhové místo se stánky pro prodej farmářských produktů a dalšího oblíbeného sortimentu
– získat podklady a posouzení ke zřízení automatu na mléko a jeho možného provozování v obci.

6. DOPRAVNÍ OPATŘENÍ V OBCI
– zpracovat projekt a postupně zahájit stavbu zpomalovacích ostrůvků na příjezdových komunikacích na začátcích obce – směr od Plzně, Horní Lukavice a od železniční zastávky – pro zajištění větší bezpečnosti občanů
– vyprojektovat a přednostně realizovat záliv K+R před základní školou tak, aby docházelo k bezpečnému vyložení a naložení dětí. Na tyto stavby využít nově zavedené dotace.

7. ŠKOLSTVÍ
– po přestěhování obecního úřadu do nových prostor rekonstruovat objekt pro využití mateřskou školou, včas se připravit na nárůst počtu dětí, který nastane po výstavbě nových RD v lokalitě u příjezdové cesty od Plzně, stejné se týká i ZŠ a školní družiny
– pro ZŠ vypracovat projekt odstínění učeben pro snížení jejich přehřívání
– pro mladé rodiny s dětmi připravit při ZŠ od letních prázdnin 2019 tzv. příměstský dětský tábor
– v areálu ZŠ, v místě travnaté plochy (u domu p. Puchty), zřídíme hřiště s herními prvky, které bude především sloužit školní družině a o prázdninách příměstskému táboru. Zatím u něj umístíme mobilní WC.

8. INFORMOVANOST OBYVATEL
– chlumčanský občasník se musí proměnit v kvalitní informační periodikum s jasnými, popisnými příspěvky
– pro lepší informovanost využívat i moderní informační technologie (e-mail, SMS portál), zápisy z rad musí být podrobnější
– zásadní investiční záměry budou probírány na veřejných projekčních debatách s občany.

9. VEŘEJNÝ PROSTOR
– podporujeme vznik lesoparku pod kaplí a racionální změnu přístupu k údržbě veřejného prostoru Chlumčan a Hradčan
– důsledné využívání kmenové mechanizace a prostředků, nebo zadání profesionálním firmám, bezplatný svoz trávy (pá, so)
– nastartovat projekt na obnovu náměstí – kultivace stávajícího prostoru, včetně pomníku padlým, obnova zeleně a zpevněných ploch, vypracovat studii na rozšíření parku až do prostoru nerealizovaného nového obecního úřadu.

10. MIKROREGION
– otevřít debatu o bezpečném propojení s městem Dobřany cyklostezkou
– aktivně se zapojit do řešení rychlostní komunikace Plzeň-Klatovy nad obcí. V případě odkladu stavby usilovat společně s Horní Lukavicí a Přešticemi o okamžitá dopravně investiční řešení ke zvýšení bezpečnosti.

11. PROGRAM VIZE 2030
– budeme iniciovat vznik programu na rozvoj Chlumčan a Hradčan do roku 2030
– předložit jasné dlouhodobé investiční záměry vedoucí k moderní obci.