Reakce paní Krsové na Volební noviny pro komunální volby 2022

Po dnešním přečtení „Volebních novin pro komunální volby 2022“ sdružení „Společně Pro dobro Chlumčan“ a na základě informací v nich, musím reagovat. Jinou možnost vzhledem k tomu, že volby začínají již zítra, nemám. 

Pan Petr Brandl, lídr kandidátky.
Byla jsem u zrodu vzniku SNK Pro rozvoj obce Chlumčany před několika volebními obdobími a několik volebních období zastupitel. Jsem ráda, že v Chlumčanech a v Hradčanech, po 4 letech vládnutí, jsou viditelné změny ku prospěchu občanů a jejich žití, ale to si vyhodnotí každý občan podle svého.

  1. Musím se vyjádřit ke článku v novinách, který využívá osobní a soukromé informace. Ptám se, osobní mailová korespondence vzniklá před 4 lety zveřejněná bez souhlasu osob, navíc 1 osoba již zemřela, odpovídá GDPR, ochranně osobnosti?? Petře, Ty dobře víš, jako úředník městské správy, že je to porušení zákona. Podepsán není pisatel článku, ale celé sdružení, aby nebylo možné nikoho postihovat. 
  2. Byla a jsem pro letošní volby zmocněnec Sdružení pro nezávislé kandidáty. Vaším zmocněncem je bývalý starosta obce Jiří Kučera, to je v pořádku?
  3. Nikoho jsem nevyzývala a nedávala jsem zákazy k podpisům na petice. Lukášem jsem byla občas požádána o rady i v jiných věcech. Můj názor je „podpis na petici dám tomu za koho kandiduji nebo budu volit“. To je přeci čestné. Navíc podpisy na petici hrají roli pro vznik strany, sdružení, aby mohlo být zaregistrováno pro volby. Vůbec nemají nic společného přímo s volbami, jak píšeš, ale to také víš. Jak volby skončí rozhodnou při každých volbách občané svými hlasy.
  4. Petře, mluvíte, mluvíš o morálce, že někdo lže apod. Ale určitě čestné a morální nebylo, když jsi chtěl, aby Vaše uskupení v obci vládlo. Několik volebních období si byl zvolen zastupitelem obce. Abys mohl volit starostu obce, vzdal si se postu tajemníka na dobu, než se konaly volby starosty. Na ustavujícím zasedání zastupitelstva si odvolil Jiřího Kučeru za starostu, vzdal si se postu zastupitele a vrátil se na post tajemníka obce. Bylo to jasné proč, starosta řídí tajemníka obce „něco za něco“. O morálce musí začít každý u sebe, než poukazuje na jiné.
  5. Starý kulturní dům jste v plánu koupit neměli. Občas Jirka Šebek v řeči pronesl, tak ho někdy koupíme. V té době jsem byla zastupitel, tak si na to pamatuji. Naši zastupitelé a několik z vašeho sdružení se přidali a těsně před volbami odmítli schválit smlouvu o dílo na stavbu nového obecního úřadu. Okamžitě, ještě před volbami, jsme kontaktovali odbory, kterým kulturák patřil, že pokud sdružení vyhraje, KD koupíme. Kdybychom to neudělali v předstihu, KD byl prodán jinému zájemci a v Chlumčanech vznikla ubytovna pro stovky cizinců. Stavba nového obecního úřadu se zrušila a to je dobře. Smlouva byla připravená na 118 miliónů. Ve smlouvě nebyly zasmluvněné vícenáklady. Jsou u každé stavby v řádu desítkách procent. K tomu začala covidová epidemie a zdražování stavebního materiálu, takže by se jednalo určitě o částku 150 mil. Kč. To byste museli být kouzelníci, abyste zafinancovali rozpočet s půjčkou 50 mil. a udělali všechny akce. A že by již byla v provozu rozšířená MŠ, tomu určitě nevěříte. Cesta na Hradčanech, projekt schválen 2013, cesta dokončená až rok 2021. O parcelách na Hradčanech se mluví 10 let. V roce 2018 nebylo papírově nic připravené. Žádost o odprodeji 6 m2 pozemku z obce na soukromou osobu, odsouhlasené zastupitelstvem, leželo na stole u Tebe 5 let. Vyřízeno až v roce 2019. A to bych toho mohla vyjmenovat více. Vše z té doby lze dohledat ze zápisů kontrolní komise při OÚ. 

A JEDNO DŮLEŽITÉ, ABY ŠLO VŠE DOHLEDAT, ABY ŠLO ZJISTIT „CO JE LEŽ A CO PRAVDA“. PROTO JSOU NA OBCI ULOŽENY OVĚŘENÉ ZÁPISY Z JEDNÁNÍ RAD A ZASTUPITELSTVA S MOŽNOSTÍ NAHLÉDNUTÍ OBČANŮ. PETŘE, JESTLI PÍŠEŠ O ŠTVAVÉ A POMLOUVAČNÉ KAMPANI, TAK TO JSI PRÁVĚ DOKÁZAL JAKO LÍDR VAŠÍ KANDIDÁTKY 2 DNY PŘED VOLBAMI. 

Marie Krsová