Jak volit v komunálních volbách 2022?

Komunální volby 23. a 24. září 2022 rozhodnou o tom, kdo bude spravovat naši obec v následujících čtyřech letech. Volič může vybírat své zastupitele mezi všemi kandidátkami. Jak je to možné? Každý volič obdrží jen jediný volební lístek, na kterém však budou uvedeny všechny kandidující volební strany. Může pak volit buď jednotlivou stranu, a nebo si vybrat jednotlivé kandidáty z libovolných kandidujících stran. Pro každou obec je maximální počet hlasů/křížků jiný, odpovídá počtu zastupitelů obce. Pro obec Chlumčany je počet zastupitelů 15.

PŘIJĎTE K VOLBÁM 23. A 24. ZÁŘÍ A PODPOŘTE NÁS!

VOLTE ČÍSLO 2 !

Hlasovací lístek je nutné upravit jedním z uvedených způsobů:

 1. Chci hlasovat pro volební stranu, nezávislé sdružení
  Označit křížkem ve čtverečku v záhlaví sloupce před názvem volební strany pouze jednu volební stranu. Tím je dán hlas kandidátům této volební strany v pořadí dle hlasovacího lístku v počtu, kolik členů zastupitelstva obce má být voleno. Chcete-li tedy do zastupitelstva poslat celou kandidátku „Pro rozvoj obce Chlumčany“, postačuje označit u této strany křížek do předtištěného rámečku.
  Pokud volič označí křížkem volební stranu, neoznačuje již v této volební straně konkrétní kandidáty. K označení kandidátů u této volební strany se v takovém případě nepřihlíží.
  Volič nemůže hlasovat pro více než jednu volební stranu, tzn. nemůžete zakřížkovat více volebních stran. Takový lístek by pak byl neplatný.
 2. Chci hlasovat pro jednotlivé kandidáty
  Označit v rámečcích před jmény kandidátů křížkem toho kandidáta, pro kterého volič hlasuje, a to z kterékoli volební strany. Nejvýše lze označit tolik kandidátů, kolik členů zastupitelstva obce má být zvoleno, tj. 15. V této variantě si vlastně zvolíte vlastní „ideální“ zastupitelstvo. Nevolíte tak stranu, ale jednotlivé kandidáty. Neplatný je lístek, který by obsahoval víc než maximální povolené množství křížků/hlasů. Proto dejte pozor na dodržení maximálního počtu křížků 15.
 3. Chci hlasovat jak pro stranu, tak pro kandidáty z jiných volebních stran.
  Kombinovat oba způsoby a označit křížkem jednu volební stranu a dále v rámečku před jménem kandidáta další kandidáty z libovolných ostatních volebních stran. V tomto případě je dán hlas jednotlivě označeným kandidátům. Z označené volební strany je dán hlas podle pořadí na hlasovacím lístku pouze tolika kandidátům, kolik zbývá do počtu volených členů zastupitelstva. Vámi zvolená strana tedy nezíská všechny Vaše hlasy, ale z těchto hlasů se jí odečte tolik hlasů, kolik kandidátů z jiných stran jste zakřížkovali.

Další informace o hlasování v komunálních volbách naleznete na https://www.mvcr.cz/volby/clanek/informace-o-zpusobu-hlasovani-ve-volbach-do-zastupitelstev-obci-v-roce-2022.aspx