Předvolební koupání a vize, aneb co Chlumčany potřebují

Kryté plavecké haly a bazény, přírodní biotopy, jezírka a brouzdaliště, venkovní bazény – předvolební mantra mnohých měst a obcí v celé naší republice. Veřejného koupání je žalostný nedostatek a tak příslib zbudování těchto ploch v jakémkoliv provedení si vždy vyžádá pozornost.

Pro příklad nemusíme chodit daleko. Slib nového bazénu, rezonuje například předvolebními kampaněmi v nedalekých Přešticích, s přestávkami uplynulých 25 let. Nutno přiznat, že právě v letošním roce jsou v Přešticích nejblíže naplnění a mají v ruce projekt na dílo v předběžné ceně 136 milionů.

Svého času vzbudilo nadšení budování biotopu Kotynka v sousedních Dobřanech a také zde se jednalo o významný bod předvolebního klání. Tento areál byl dokončen v roce 2011 v ceně 30 milionů.

Nedostatkem této formy vyžití trpí desítky let i Plzeň. A také zde se v uplynulých týdnech začíná skloňovat budování bazénu – a to na Borských polích, v ceně 300 milionů.

Vše napovídá skutečnosti, že jsou v tomto ohledu Chlumčany na té správné předvolební vlně a do čtyř let se tak můžeme těšit na BIOTOP OVČÍNSKÁ.

Když si však představíme, že budeme chtít budovat přírodní koupání například ve stylu dobřanské Kotynky a uvážíme dnes uměle přemrštěné ceny od projekce po realizaci, potřebujeme vyčlenit, nebo prostě získat, nejméně 45 – 50 milionů. A řekněme si na rovinu, na tento projekt, v horizontu nejbližších let, budeme jen s obtížemi nabírat dech. Ale nevzdávejme se společných snů. Ano, odbahnit, vyčistit, opravit hráz a výpust, to je snad s příslibem dotace zvládnutelné, ale dále buďme realisté.

Samostatnou kapitolou je časová osa projektů od nápadu po realizaci. Čekání na projektovou dokumentaci, čekání na vyhodnocení příslušné dotace, čekání na stavební povolení, výběrové řízení na dodavatele díla.

Přesto jsou v Chlumčanech v současné době jasně nastaveny investiční priority a projekty vypracovány! Uvědomujeme si, co musíme a víme co reálně můžeme.

Dlouhodobou vizi rozvoje máme v obci rovněž vypracovánu a všichni zastupitelé měli při vzniku tohoto strategického dokumentu dostatečný prostor na připomínky.

Text se tak stal průřezem názorů a potřeb naší obce. Dokument pod názvem STRATEGIE ROZVOJE OBCE CHLUMČANY 2019 – 2024 byl odsouhlasen zastupiteli obce dne 5. 9. 2019.    Ke shlédnutí je na webových stránkách obce v sekci OBECNÍ ÚŘAD – DOKUMENTY a od str. 24 je oddíl 3. NÁVRHOVÁ ČÁST.

V čase vzniku dokumentu bylo předpokládáno, že do roku 2024 se Chlumčany stanou obcí s výrazně dynamickým rozvojem v mnohých oblastech. Výčet následných připravených projektů je důkazem, že se tomuto skutečně blížíme, že se tak děje. A především, datumy na jednotlivých žádostech, projektech, studiích, povoleních atd. jasně poukazují na konkrétní volební období, ve kterém byly vypracovány. Rozšíření školky, silnice a parkovací stání ve staré části obce a to stejné i v Novém Sídlišti, pokračující rekonstrukce kulturního domu a rekonstrukce sportovního areálu. A to jmenuji jen část již reálně administrativně připravených aktivit, které budou realizovány a které připravilo k realizaci současné vedení obce.

Stanislav Dvořák, radní obce