Přehled připravených projektů

Vážení občané,
kromě dokončených projektů máme také celou řadu projektů rozpracovánu, ať už v různých fázích přípravy nebo realizace. V dalším volebním období je budeme dokončovat.

JSME HRDÍ NA TO, CO JSME DOKÁZALI !

Přehled projektů v různých fázích přípravy a realizace:

kulturní dům
Kulturní dům – studie, stavební projekt rekonstrukce, čekáme na stavební povolení pro rekonstrukci sálu
Rekonstrukce sportovního areálu – stavba hřiště s umělou trávou, stavební projekt nového zázemí pro sportovce a tribuny
 • Kulturní dům – studie, stavební projekt rekonstrukce, čekáme na stavební povolení pro rekonstrukci sálu
 • rekonstrukce sportovního areálu – stavba hřiště s umělou trávou, stavební projekt nového zázemí pro sportovce a tribuny
 • velká rekonstrukce ulice Svatopluka Čecha, Na Výsluní, K Rokličkám spojená s prodloužením kanalizace a vybudováním nových parkovacích míst
 • komunikace v Novém Sídlišti spojená s opravou vodovodu a obnova veřejného osvětlení včetně vybudování nových parkovacích míst
 • oprava starého pečovatelského domu
 • nový vrt na pitnou vodu
 • vestavba výtahů do domu 350, 351, 352
 • přestavbu starého obecního úřadu na dvě oddělení mateřské školky – čekáme na stavební povolení
 • výstavba nového sběrného dvora – dokončuje se
 • mlatové cestičky v parku U sv. Anny
 • stavba dřevěného altánu v parku U sv. Anny
 • kolumbárium na hřbitově
 • připravena výsadba 50 ks stromů v intravilánu obce

Jde tedy o dalších 13 projektů, na kterých jsme pracovali. Myslíme si, že jsme poslední 4 roky nezaháleli a tvrdě pracovali na rozvoji obce, jak máme v názvu sdružení „Pro rozvoj obce Chlumčany“.