Přehled dokončených projektů za poslední 4 roky

Vážení občané,
v uplynulých 4 letech jsme realizovali velké množství projektů v naší obci. Pracovali jsme podle volebního programu 2018, který jsme se snažili naplnit. A přestože byl volební program 2018 docela ambiciózní a obsahoval velké množství projektů pro rozvoj obce, podařilo se nám většinu naplnit. Posuďte sami.

Myslíme si, že je důležité projekty dokončovat. Proto níže uvádíme pouze dokončené akce. Ovšem kromě níže uvedených projektů máme rozpracováno mnoho dalších projektů (v různých fázích přípravy nebo realizace).

JSME HRDÍ NA TO, CO JSME DOKÁZALI !

Seznam dokončených projektů v období 2018 – 2022:

 • nový obecní úřad v administrativních prostorách kulturního domu
 • kinosál pro filmová a divadelní představení, koncerty, besedy
 • salonek a bar v kulturním domě
 • rekonstrukce prostor bytového hospodářství v kulturním domě
 • přístavba domu s pečovatelskou službou
 • pumtracková dráha u kaple – moderní sportovní vyžití pro mládež
 • místní komunikace na Hradčanech
 • dětská hřiště v Novém Sídlišti a na náměstí
 • workoutové a posilovací stroje v Chlumčanech a na Hradčanech
 • průběžná obnova mobiliáře
 • revitalizace rybníka na Hradčanech, s tím spojené odvodnění komunikace
 • vyklizení skládky na Hrázi
 • veřejné ohniště s mobiliářem
 • dopravní hřiště na náměstí
 • liniové hřiště přes Hujáb
 • autobusové zastávky v Dobřanské ulici
 • kontejnerová stání v sídlišti a u hřbitova
 • naučná stezka přes Hujáb a vysázení stromů
 • oprava střeliště na střelnici
 • osvětlený přechod u školy na ulici Komenského
 • oprava místní komunikace Na Paledách
 • modernizace rozhlasu (přechod na bezdrátový)
 • rekonstrukce osvětlení části komunikace Sv. Čecha
 • třídění bioodpadu a jedlých olejů


Kulturní dům – nový obecní úřad v administrativních prostorách kulturního domu


Kulturní dům – kinosál pro filmová a divadelní představení, koncerty, besedy


Kulturní dům – salónek a bar


Dům s pečovateskou službou – přístavba bezbariérových bytových jednotek


Pumtracková dráha u kaple – moderní sportovní vyžití pro mládež


Hradčany – nová místní komunikace


Dětská hřiště – v Novém Sídlišti a na náměstí


Workoutové a posilovací stroje v Chlumčanech a na Hradčanech


Revitalizace rybníka na Hradčanech, s tím spojené odvodnění komunikace


Vyklizení skládky na Hrázi

Veřejné ohniště s mobiliářem


Dopravní hřiště na náměstí


Liniové hřiště přes Hujáb


Autobusové zastávky na Dobřanské ulici


Kontejnerová stání v sídlišti a u hřbitova


Naučná stezka přes Hujáb a vysázení stromů


Osvětlený přechod u školy na ulici Komenského